Bảo hành trực tuyến

Chính sách bảo hành
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

0906.999.197

0931.474.478

 
Liên kết Website
Tin tức
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

SỬA CHỮA VÀ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC Yahoo/Sky: trannguyenhanvn Phone: (848) 38464802 - Hotline: Mr Hãn 0908.316.209 – 0932.113.977 Ms. Trinh 0938.307.374 Website: htt.com.vn Trungtamsuachua.info Đặt Biệt: Thay Bóng Đèn Máy Chiếu

-         SỬA CHỮA NGUỒN, THAY BÓNG ĐÈN, THAY CỤM LCD, SỬA MAINBOARD, THAY LÁ LCD, SỬA CHIẾU BỊ MỜ, MẤT MÀU, XỬ LÝ LĂNG KÍNH, XỬ LÝ BOARD NGUỒN, MÁY CHIẾU SAI MÀU, MÁY CHIẾU MẤT TÍN HIỆU, CHIẾU BỊ ĐỐM ĐỐM, CÓ NGUỒN RỒI MẤT, CHIẾU ĐƯỢC 5 GIÂY RỒI TẮC, MÁY CHIẾU BÁO ĐÈN LAMS, . . . . .

SỬA CHỮA NGUỒN, THAY BÓNG ĐÈN, CỤM LCD, MAINBOARD, LÁ LCD, CHIẾU BỊ MỜ, MẤT MÀU, LĂNG KÍNH, XỬ LÝ BOARD, CHIẾU SAI MÀU, MẤT TÍN HIỆU. PANASONIC PT – LB 1 EA

SỬA CHỮA NGUỒN, THAY BÓNG ĐÈN, CỤM LCD, MAINBOARD, LÁ LCD, CHIẾU BỊ MỜ, MẤT MÀU, LĂNG KÍNH, XỬ LÝ BOARD, CHIẾU SAI MÀU, MẤT TÍN HIỆU. PANASONIC PT – LB 2EA

SỬA CHỮA NGUỒN, THAY BÓNG ĐÈN, CỤM LCD, MAINBOARD, LÁ LCD, CHIẾU BỊ MỜ, MẤT MÀU, LĂNG KÍNH, XỬ LÝ BOARD, CHIẾU SAI MÀU, MẤT TÍN HIỆU. PANASONIC PT – LB 3EA

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAE 1000

- Dùng chung : PT-AE 1000 -2000- 3000 -HD - Công suất bóng đèn: 220W UHP Lam

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAE 700 

- Dùng chung : PT-AX 100;PT-AX 200;TH-AX 100-HD - Công suất bóng đèn: 130W UHP Lamp

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LA780 

- Dùng chung : PT-L780 /L750 / L780NT / LP1X200NT / LP1X100 / L785 - Công suất bóng đèn: 270W UHP

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LA735

- Dùng chung : PT-L735NT / PT-L735E / PT-L735U / PT-U1X92 / PT-Uii1X93 - Công suất bóng đèn: 200W UH

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LA730 

- Dùng chung : PT-L730NT / PT-L720 / PT-L520 - Công suất bóng đèn: 220W UHP Lamp

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAB 80

- Dùng chung : PT- LB 75EA / 78NTEA , 80NTEA,90 NTEA - Công suất bóng đèn: 165W UHP Lamp

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAB50

- Dùng chung : PT-LB50SEA / 50EA / 50NTEA / 51SEA / 51EA / 51NTEA - Công suất bóng đèn: 165W UHP L

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAB30 

- Dùng chung : PT-LB55EA / 55NTEA / 30EA / 30NTEA / 60EA / 60NTEA - Công suất bóng đèn: 220W UHP L

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAC80

- Dùng chung : PT-LC 56 / LC 76 / LC 80 - Công suất bóng đèn: 160W UHP Lamp

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAP1 

- Dùng chung : PT-P1SD / LP1SDEA - Công suất bóng đèn: 130W UHP Lamp

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN Panasonic ET-LAM1

- Dùng chung : PT-LM1, PT-LM2 - Công suất bóng đèn: 130W UHP Lamp

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN PANASONIC ET-LAD40

- Lamp ET-LAD40 FOR : - Dùng chung : PT-D4000E ; PT-D4000U Projector - Độ sáng: 4000

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN PANASONIC ET-LAF100

- Lamp ET-LAF100 FOR : - Dùng chung : PT-F100EA ; PT-F100NTEA ; PT-F200EA ; PT-F200NTEA Projector

SỬA CHỮA NGUỒN, BÓNG ĐÈN PANASONIC ET-LAB80

Lamp ET-LAB80 FOR : - Dùng chung : PT-LB75EA ; PT-LB75NTEA ; PT-LB80EA ; PT-LB80NTEA Projector

Sửa Máy Chiếu Panasonic PT-LB1EA Mất Nguồn

-         SỬA CHỮA NGUỒN, THAY BÓNG ĐÈN, THAY CỤM LCD, SỬA MAINBOARD, THAY LÁ LCD, SỬA CHIẾU BỊ MỜ, MẤT MÀU, XỬ LÝ LĂNG KÍNH, XỬ LÝ BOARD NGUỒN, MÁY CHIẾU SAI MÀU, MÁY CHIẾU MẤT TÍN HIỆU, CHIẾU BỊ ĐÓM ĐÓM, CÓ NGUỒN RỒI MẤT, CHIẾU ĐƯỢC 5 GIÂY RỒI TẮC, MÁY CHIẾU BÁO ĐÈN LAMS, . . . . .

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LC 55/75                     

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAP1,           

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAM1

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAP1,                          

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAM1,           

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB10

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB30,                   

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAC80,           

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA730,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA730,                       

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735,            

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA780,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAC75,                      

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80,          

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB50EA,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB50NTEA,               

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB50SEA,      

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB51SEA,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA X100,                   

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB30EA,        

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB10E,                      

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB10NTE,      

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB20E,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB10SE,                     

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB20SE,         

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-L735NT / PT-L735E,

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB60NTEA,               

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-DW5000,         

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D5600,                        

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D5500

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu ( projector ) Panasonic PT-D4000E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu ( projector ) Panasonic PT-D5700E 1

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu ( projector ) Panasonic PT-LB90EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu ( projector ) Panasonic PT-LB90NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB78VEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic 3LCD PT-AE3000E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic 3LCD PT-LB90U

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic 3LCD PT–LB90NTU

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic LCD PT LB78EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic LCD PT-FW300

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT - LB3EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT AE4000E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT D5000E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT FW300NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-AE2000

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-AE3000

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-AE4000

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-AR100

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-AX200E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D3500E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D4000E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D5600E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D5700E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D6000E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D6000ES

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-D6710E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu PANASONIC PT-DW530E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-DW730ES

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu PANASONIC PT-DX500E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-DX800ES

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-EX16KE

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F100EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F100NT

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F100NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F100NTU

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F200EA 

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F300EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F300EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F300NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-F300NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-FW100NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu PANASONIC PT-FW430

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-FX400EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB1E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB1EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy Chiếu Panasonic PT-LB1VEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB2E

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB2EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy Chiếu Panasonic PT-LB2VEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB51EA(Nhật Bản)

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB51NTE (Sản xuất tại Nhật)

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB55EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB55NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB60EA(Nhật Bản)

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB60NTEA(Nhật Bản)

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu panasonic PT-LB75EA (Made in Japan)

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu panasonic PT-LB75NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB75VEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB78NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB78U

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB80EA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LB80NTEA

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LW25H

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LX22

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LX26

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LX26H

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-LX30H

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-P1SDU

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-ST10

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-ST10

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-VW330

Sửa chữa, thay Bóng đèn Máy chiếu Panasonic PT-VX400

Quý khách sẽ yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. HTT sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng“Tiện Lợi - Nhanh Chóng – Hiệu Quả” và “Gọi Là Tới” trong 20 phút HTT sẽ cử chuyên viên kỹ thuật đến hỗ trợ quý khách.

Có nhân viên đến tận nơi kiểm tra và nhận máy về phòng lab sửa chữa (nếu không sửa tận nơi được) ! Hàng sửa chữa được bảo hành tận nơi.

Giao hàng và bảo hành tận nơi (nội thành ). Các khách ở tỉnh thì giao hàng tại các chành xe cho các khách hàng ở tỉnh, bưu điện.Hãy nói cho chúng tôi nghe về những điều mà các bạn quan tâm hay không rõ về chúng tôi cũng như thiết bị công nghệ thông tin.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Hãn 0908.316.209(Viết hóa đơn theo yêu cầu)

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI LINH KIỆN VÀ SỬA CHỮA HỢP THÀNH THỊNH

Thời gian làm việc: 8h00 – 20h00 từ Thứ 2 – Chủ Nhật(Ngoài giờ hành chính xin gọi trước)

ĐC(Address)         :  145/10 Phạm Văn Hai, Phường 05, Quận Tân Bình, T.P Hồ Chí Minh 

ĐT                       : 08. 38464855 – 38464802 - 38464806 – Fax: (848) 38464877

Hotline  Kinh doanh:  Ms Trinh 0938.30.73.74  - Email: htt_banle@yahoo.com  - Yahoo: htt_banle

            Ms Tiên 0938.06.96.98 - Email: htt.sale@yahoo.com.vn  - Yahoo: htt.sale

            Ms Liễu  0902.413.177 - Email: kd_hopthanhthinh@yahoo.com  - Yahoo:    kd_hopthanhthinh

Hotline Kỹ thuật     :  Mr Hãn 0908.316.209/0932.153.163   - Email: info@htt.com.vn, trannguyenhanvn@gmail.com

Hotline Bảo hành    : Ms Hạnh 0932.113.977  - Email: hopthanhthinh.sale@yahoo.com.vn - Yahoo: hopthanhthinh.sale

Website                :  www.htt.com.vn - trungtamsuachua.info – suachua24h.vn - Yahoo/Skype: trannguyenhanvn

Facebook             :   www.facebook.com/hopthanhthinh

 

“Thấu hiểu trong tư vấn-chuyên nghiệp trong triển khai”


Sửa Máy Chiếu Panasonic PT-LB1EA Mất Nguồn

Bookmark and Share

Các tin khác:

 
Newsletter
  • Tham gia hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, tin tức, khuyến mãi và tuyển dụng của công ty Hợp Thành Thịnh qua email.
Giỏ hàng

Bạn chưa đặt hàng

 

Hỗ trợ khách hàng

htktHướng dẫn đặt hàng

htktGiải đáp kỹ thuật

htktTư vấn kỹ thuật

htkt Bảng giá

Quảng cáo

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner